top of page
חקלאות וטכנולוגיה

חקלאות

טכנולוגיית ה"Low Pressure Molding" משתלבת באופן מיטבי בעולם החקלאות וצרכיו.

תכונות החומרים (6344) מאפשרות הגנת UV מפני קרני השמש המזיקות.

עולם החקלאות מתאפיין בכמויות גדולות כך שחברת LPM SOLUTIONS מאפשרת מחיר מצוין בהשוואה למתחרים ע"י כך שאנו מוזילים את תהליך יצור המוצרים לחקלאות.

דוגמה למוצר עבור תעשיית החקלאות

עם זמן יצור פנומנלי ללא צורך בחדר הקשחה מהווה חיסכון בנדל"ן (אין צורך בחדר הקשחה בניגוד לטכנולוגיית האפוקסי).

אפשרות השמה מידי בתהליך ההרכבה כך שמקצרים את הנתיב הקריטי באופן משמעותי.

תכנון מוקדם מאפשר ייתור של זיווד המעגל בחלקי מיגון נוספים הכוללים מבנה קשיח, טבעת אטם ייחודית, ברגים, זמן הרכבה ובדיקה סופית.

העדר צורך במיסוך חלקי האלקטרוניקה חוסך זמן עבודה יקר.

מגוון החומרים – שקופים וצבעוניים מאפשר זיקה בין לוגו הלקוח והמוצר הסופי.

רמת הקושי של חומרי HENKEL מאפשרת גמישות רבה ביישום הסופי של המוצר.

מוליכות החום יעילה עבור פינוי החום שמופק במעגל האלקטרוני ומאפשרת שילוב של צלעות קירור (HEATSINK) בתהליך הייצור.

העברת תשדורת איכותית למגוון שיטות השידור המתקדמות.

עמידות בפני מים ויצירת אדהזיה בין גורמים שונים על מנת ליצור אטימות מרבית של מי ים, מים מוכלרים ונוזלים אחרים.

יכולת עמידות טובה בהפרשי הטמפרטורות המאפיינים את תנאי השטח החקלאים המאתגרים.

bottom of page